Mục lục

Câu hỏi : Tôi nghĩ quảng cáo in ấn giờ đã quá lạc hậu so với công nghệ internet điều đó đúng không?

 Trả lời : Chẳng hề có sự lạc hậu nào. Các phương tiện truyền thông hiếm khi thay thế nhau hoàn toàn. Đài phát thanh không bị thay thế bởi truyền hình, báo và tạp chí in cũng không bị thay thế bằng báo mạng. Ngày nay, chúng ta chứng kiến nhiều hơn các loại quảng cáo in ấn. Internet không thể và không bao giờ thay thế hoàn toàn quảng cáo in ấn.

  • In profile

  • In túi giấy

  • In tờ rơi tờ gấp                                                 

  • In poster banner

  • In phiếu quà tặng

  • In sách báo tạp chí

  • In catalogue brochur

Chính vì vậy hình thức quảng cáo bằng các ấn phẩm in ấn chính là giải pháp hiệu quả cũng như hình thức tiết kiệm nhất, tính chất lan truyền nhanh chóng, so với quảng cáo truyền thông