Mục lục

In kỷ yếu là gì?

Kỷ yếu nó như là một quyển nhật ký được ghi chép với những dòng lưu bút dưới dạng văn xuôi của cá nhân hay của một cơ quan tập thể nào đó, Khi cuốn kỷ yếu hoàn thành, thì nó được đóng lại thành cuốn quyển với nội dung đã được biên soạn.Vì vậy, kỷ yếu thường được viết với ngôn từ chân thành và tự nhiên để ghi lại những gì đã diễn ra có kèm theo hình ảnh.

Kỷ yếu được làm ra chỉ để cho bản thân hay một tập thể lưu giữ chứ không phát hành rộng rãi đến công chúng, và đây là điểm phân biệt nó với sách hay nhật ký văn học.

Những loại kỷ yếu được in ấn nhiều nhất hiện nay là :

  • In kỷ yếu lớp
  • in kỷ yếu trường học trong mỗi dịp kết thúc khóa học
  • In kỷ yếu nhân dịp kỷ niệm kết thúc khóa học
  • In kỷ yếu nhân dịp kỷ niệm lễ tốt nghiệp hoặc ra trường

​Chú ý : Đối tượng làm kỷ yếu có thể là học sinh, sinh viên, các cán bộ công chức học tập trung một lớp đào tạo chuyên ngành...

Lưu ý trước khi làm kỷ yếu 

Bố cục thiết kế chính của kỷ yếu:
Thứ nhất : Trang bìa
Thứ hai : Trang giới thiệu chung quá trình học tập.
Thứ 3 : Lưu bút.
Thứ 4 : ảnh thành viên, ảnh tập thể
Thứ 5 : Thông tin liên lạc..
Khâu cuối cùng là in kỷ yếu bao gồm việc lựa chọn kích thước và hình thức trang trí cho kỷ yếu. Nên làm kỷ yếu với loại bìa dày, chất lượng giấy tốt ( có cán màng nilon) đảm bảo bền đẹp trong nhiều năm. Và nên đặt in kỷ yếu với số lượng nhiều hơn vài cuốn so với dự kiến để sau có thể cấp phát lại trong trường hợp thất lạc.

Các mẫu in kỷ yếu tham khảo

mẫu in kỷ yếu lớp
in kỷ yếu giá rẻ
mẫu in kỷ yếu
in kỷ yếu giá rẻ
>>> Xem thêm dịch vụ : Làm kỷ yếu tại Hà Nội