Mục lục
In riêng và In ghép là gì?
Trong in ấn, có hai phương pháp in là in riêng và in ghép đặc biệt quan trọng. Trong quá trình in ấn phẩm ,việc chọn lựa phương pháp in có ảnh hưởng lớn đối với chất lượng và thời gian thực hiện sản phẩm. Thông thường, phương pháp in riêng và in ghép ứng dụng cho một số sản phẩm như namecard...
 
In ghép:
Mỗi một file thiết kế của khách hàng sẽ được ghép chung với các khách hàng khác trên cùng một khổ giấy và cùng một bài in ( cùng một lượt in).
Ưu điểm:
Tiết kiệm được chi phí in ấn. 
Khuyết điểm:
Do nhiều ấn phẩm được thiết kế khác nhau nên việc canh màu chuẩn xác cho từng file trong cùng một khổ in (hoặc bài in) khó thực hiện hơn là in riêng mỗi file trên một khổ in . Màu sắc tương  đối giống với file thiết kế. 
 
In riêng:
Ưu điểm: Có thể canh màu chuẩn xác giống với file thiết kế. 
Khuyết điểm: Chi phí tương đối cao hơn in ghép.